Innovidea Oy
Çeviri siparişleri: TILAUSPORTTI.FI

Yapılacak bir tercüme için çevrilecek belgelerin asılları da isteniyor mu?

Yetkili yeminli tercüman tarafından onaylı bir tercümenin resmi mercilerce kabul edilebilmesi için orijinal belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çevirisi yapılacak belgenin asıllarının PDF/faks/fotokopi olarak iletilmesini istemekteyiz. Finlandiya Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yetkili Çevirmenler Kurulu'nun düzenlediği çevirmenlik sınavını başararak 'Yetkili/Resmi Mütercim' ünvanına sahip tercümanlarımızın çevirilerin aslına uygun ve eksiksiz olduğunu onaylamaları gerekmektedir. Bunun için belgenin aslının ilişikte olduğunun ya da aslına uygunluğu tasdik edilmiş bir fotokopinin ibraz edilmesi gerekir. Dikkat! Bu koşullar yerine getirilmediği takdirde yapılacak çeviriye 'çeviri ilişikte ibraz edilen fotokopiye göre yapılmıştır' şerhi konması zorunluluk haline gelmektedir. 

Yetkili yeminli tercüman tarafından onaylı bir tercümenin resmi mercilerce kabul edilebilmesi için orijinal belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yetkili yeminli tercüman tarafından onaylı bir çevirinin kabul edilebilmesi için yapılan çevirinin muhatapları olan resmi merciler, orijinal belgenin çeviri metnine eklenmesini talep etmektedirler. Bu gibi durumlarda, bilhassa konsolosluk işlemlerinde, tercüme edilecek belgenin aslının tercüme siparişi verildiğinde mutlaka ibraz edilmesi gerekir. Eğer bir belgenin ilgili devlet dairesi tarafından apostil yöntemi ile onaylanması gerekiyorsa bu durumda belgeninin aslının da tercümeye eklenip birlikte onaylanması gerekir.

Resmi çevirilerde her tercümeye belgenin aslını da ekleyerek yapılan çevirinin doğruluğunu onaylamaktayız. Çevirinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için başvuru makamına, ya da çevirinin verileceği muhataba belgenin aslının doğruluğunu tastik eden bir kopyasının de ibraz edilmesi yerinde olacaktır. Böylelikle tercüme edilen belgenin orijinalini ileride tekrar kullanabilmek üzere saklayabilirsiniz.