Innovidea Oy
Çeviri siparişleri: TILAUSPORTTI.FI

Yazılı çeviriler

Mütercim kelimesi yazılı çeviriyi, tercüman kelimesi ise sözlü çeviriyi uzmanlık alanı olarak belirleyen çevirmenlere verilen birer unvandır. Mütercim-tercümanlar yazılı veya sözlü iletişimin kilit noktalarını oluşturmaktadırlar. Tarihin en eski çağlarından bu yana her şekilde farklı kültürler arasındaki iletişimin sağlanması görevini bıkmadan usanmadan üstlenmişler, ortaya kaliteli bir çeviri ürünü çıkarabilmek için canla başla çalışmışlardır. Yazılı çeviri ise çok geniş bir alana hitap eden, sanattan bilime, diplomasiden ticarete birçok alanda ihtiyaç duyulan bir tür olmuştur. Bu kadar geniş bir alanda etkinliğini sürdüren bir türün ise kendi içinde belli alt türler oluşturmuş olması ise gayet doğal ve hatta kaçınılmazdır. 


Yazılı Çeviri Türleri Nelerdir?

Mütercim-tercümanların yoğun olarak tercih ettikleri alanlardan biri olan yazılı çeviri temelde yabancı dilde olan metinlerin mütercim- tercümanların anadillerine çevrilmesi işidir. Bu uzmanlık alanının yoğun olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri arasında sözlü çeviriye göre daha uzun zaman ve daha az hata içermesi sayılabilir. Yazılı çeviri yapan mütercim-tercümanlar tercüme büroları, kitabevleri, şirketler gibi özel sektör kurumlarının yanı sıra bakanlıklar, elçilikler, konsolosluklar, müsteşarlıklar gibi kamu kurumu da dahil olmak üzere birçok farklı kurumda çalışabilme olanağına sahiptirler. Aynı zamanda da serbest (freelance) olarak da çalışabilmeleri mümkündür. Yazılı çeviri de kendi içinde alt uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır. Bu uzmanlıkların bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Teknik Metin Çevirisi: Bu çeviri alanında amaç teknik ve bilimsel konularda çeviri yapılır. Bu tür metinlerin çevirisi konusundaki temel nokta düzgün, kısa ve öz ve yalın bir şekilde çeviri yapılması, çeviri yapılan konuya hakim olunması zorunluluğudur.

Edebiyat Çevirisi: Bu alan en geniş çeviri alanlarından biridir. Düzyazı çevirisi, tiyatro çevirisi ve şiir çevirisi gibi birçok çeviri türünü bünyesinde barındırmaktadır. Sanatsal özellikler taşıması nedeniyle yoruma açıktır. Bu nedenle bir metnin her çevirmen tarafından farklı bir şekilde çevrilmesi olağandır.

Sosyal Bilimler Çevirileri: Bu alandaki çevirilerin teknik ve bilimsel çevirilerden farkı sosyal ve toplumsal bilimlerin bilimsel deneylerle, ansiklopedilerdeki bilgilerle ifade edilecek kesin kalıp yargılar içermemesi ve değişken oluşudur. Bu çeviri türündeki püf nokta çeviride karşılaşılan herhangi bir terimin çevirmenin kendi anadilinde bir karşılığa sahipse o şekilde çevrilmesi; yoksa ya kelimenin aynı şekilde bırakılarak bir dipnotla açıklanması ya da bu kelimenin karşılığı olarak yeni bir terim üretilmesi olmalıdır.

Ticari Metin Çevirisi: Bu türde önemli olan nokta çevrilecek metnin sözcüğü sözcüğüne çevrilmesi değil; çevirinin yapılacağı kültürün ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre çevrilmesidir. Bu nedenle çokuluslu ticari kuruluşların farklı ülkelerde farklı reklamlar yayınlayabildikleri gözlenmiştir.

 

EN SIK RASTLANAN BELGE ÇEVİRİLERİ

 

Okul, Yüksekokul, Üniversite ve  Meslek eğitimi

• Okul belgelerinin, her türlü diploma ve karnelerin tercümeleri


Yargı ve idarî işler

• Mahkeme kararlarının tercümeleri • Mahkeme duruşma tercümanlığı • Yeminli Tercüman ve mütercim • Resmi makamlarda tercümanlık/mütercimlik  hizmeti • Sosyal, Hukuk, Ekonomi, Ticari ve İdari konularda çevirmenlik. Örneğin: Belgeler, noter ve kurum belgeleri, kullanma kılavuzları, broşürler, mukaveleler, iş yazışmaları, mektuplar, iş başvuruları vs. • Noterlik işlemlerinde tercüman ve mütercimlik • Bilirkişi raporlarının tercümesi


Ticaret, bilim ve Avrupa hukuku

• Mahkeme kararlarının, yasa ve yönetmeliklerin tercümeleri • Bilimsel tercümeler • Uluslararası sözleşmelerin tercümesi • Her türlü hukuki konuda tercüme hizmetleri
 

Görsel ve yazılı yayıncılık

• Gazetecilikle ilgili tercümeler veya makale ve haber tercümesi • Basın ve halkla ilişkiler işleri • Film ve görsel medya çevirilerinin altyazı olarak hazırlanması


Teknik tercümeler

• Kullanma talimatı çevirileri • İnternet sitesi çevirileri


Ekonomi ve Ticarî konularda tercümanlık hizmeti

• Fuar ve sergi ziyaretlerinde refakat tercümanlığı • refakat tercümanlığı • toplantı ve konferanslarda tercümanlık hizmeti • Her türlü yazışmalarada tercümanlık hizmeti


Tıbbî konularda tercümeler

• Hekim vizitelerinde tercüme • Hekim raporlarının tercümeleri • İlaç prospektüslerinin tercümeleri • Her türlü faturanın tercümesi