Innovidea Oy
Çeviri siparişleri: TILAUSPORTTI.FI

Sözlü tercümeler

Bir tercümede/çeviride sağlıklı bir sonuç alınabilmesi için kişinin dil bilmesi kesinlikle yeterli değildir. Hatasız ve kaliteli bir tercüme veya çeviri elde edebilmek için kişinin gerekli terminolojiye (mesleki terimler) ve kapsamlı genel kültür bilgisine sahip ve tüm tercüme tekniklerine hakim olması gereklidir.

Konsekütif (Ardıl) Tercüme
Ardıl tercüme yönteminde tercüman, konuşan kişinin konuşmasını bitirinceye kadar bekler ve konuşmayı dinleyicilere sözlü olarak hedef dilde aktarır.

Simültane (Eş Zamanlı) Tercüme
Simültane tercüme yönteminde tercüman, konuşan kişinin söylediklerini, genelde teknik donanımlı (mikrofon vs.) bir çeviri kabininde kulaklık vasıtasıyla işitir ve aynı anda dinleyicilere sözlü olarak hedef dilde aktarır. Bu yöntemde hiçbir zaman kaybı olmaz.


Mütercim-Tercümanlık Mesleğinin İlkeleri
 
Profesyonel bir çevirmen/tercüman kendi uzmanlık alanının dışında gelen iş siparişlerini red eder ve varsa ilgili uzmanlık alanında çalışan bir meslektaşını önerir.
 
Çevirmen/tercüman görevini anlaşmada ön görülen zamanda yerine getirir. Herhangi bir engel söz konusu olduğunda, işi verenin mağdur olmaması için bu durumu en kısa zamanda işi verene bildirir.
 
Çevirmen/tercüman iş ile ilgili bilgileri üçüncü şahıslara duyuramaz. Bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
 
Çevirmen/tercüman görevini yerine getirirken haksız ve hileli rekabete girmez. Meslektaşlarını karalama veya fiyat kırma gibi davranışlarda bulunmaz.