Innovidea Oy
Çeviri siparişleri: TILAUSPORTTI.FI

Apostil nedir?

Apostil (Tasdik Şerhi), bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan resmî bir onaydır (örn. Finlandiya’da düzenlenmiş bir belgenin Türkiye’de tanınması için).

Apostil (Tasdik Şerhi), bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan resmî bir onaydır (örn. Finlandiya’da düzenlenmiş bir belgenin Türkiye’de tanınması için).
 
Apostil’in kuralları 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. 

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devletçe belirlenen yerel bir merci, bakanlık vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir. 

Apostil ile tasdiklenmiş olan belge, Lahey Konferansı’nın tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.
 
Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar:
Valilik (illerde), Kaymakamlık (ilçelerde), adli belgelerde ise Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanlıkları. Adli belgelerde, Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.
 
Finlandiya’da apostil düzenleyen makamlar:
Finlandiya’da apostil düzenleyen makamlar Fincede 'Maistraatti' olarak adlandırılan bölge kaymakamlıklarıdır.