Innovidea Oy
Çeviri siparişleri: TILAUSPORTTI.FI

Finlandiya’daki yazıhaneniz

Finlandiya'da Türkçe hizmet veren tek tercüme bürosu

2008 yılının Mart ayından beri Helsinki’de Türkçe ve Fince başta olmak üzere, pek çok dilde uluslararası çeviri bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

Müşterilerimiz arasında mahkemeler, savcılıklar, güvenlik birimleri, iş acenteleri, sağlık sigorta kuruluşları, meslek odaları, ihracat ve ithalat firmaları, üretici firmalar, bilimsel araştırma kuruluşları vs. bulunmaktadır.

Başarımızın sırrı:
- en üst düzeyde kalite,
-  profesyonel çeviri tekniklerinin kullanılması,
- güncel bilgisayar programlarının kullanılması,
- makul fiyatlar,
- ve elbette işlerin zamanında teslim edilmesinde yatmaktadır.

Personelimiz, esas olarak yalnızca kendi ana dillerine çeviri yapan ve uzmanlık alanlarında gerekli akademik eğitimi almış deneyimli çevirmenlerden oluşmaktadır.

Ana dilde çevirmen + Akademik eğitim + Tecrübe’den oluşan kombinasyon çevirilerimizin gerek içerik gerekse de üslup açısından uzman kalite ve doğruluğunun garantisidir.

Geniş kapsamlı hizmetler

Müşterilerimize verdiğimiz hizmet sadece resmi veya gayriresmi yazılı çevirilerin veya sözlü tercümelerin gerçekleştirilmesinde değil, aynı zamanda danışmanlık ve rehberlik ihtiyaçlarınızı da kapsamaktadır. Finlandiya devlet sertifikalı resmi tercümanlarımızın aynı zamanda T.C. Helsinki Büyükelçiliği’nde yeminli çevirmen olarak kaydı bulunmaktadır. 

Müşterilerimizin, örneğin  ticari ilişkilerin pekiştirilmesinde, uluslararası fuar ve konferanslarda anadili Türkçe ve Fince olan çevirmenlerle hizmetinizde olduğumuz gibi, mahkemelerde ve her türlü  resmi dairelerdeki tercümanlık gereksimlerinde de hizmetinizdeyiz. 

Mahkeme kararlarının, herhangi bir  sertifikanın, diplomanın veya bir sözleşmenin, ya da tatilden kalma doktor ve eczane faturalarının
tercümesinde sizlerin güvenebileceği bir mütercim olarak hizmetinizdeyiz.

Tercüme konusunda bir ihtiyacınız olduğunda bize telefonla ulaşabileceğiniz gibi, çevirisi yapılacak belgelerin asıllarını bize e-posta veya faks yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Arzu ettiğinizde çevirisi yapılmış, resmen onaylanmış belgeyi  Finlandiya içindeki adresinize orijinal belge elimize geçtikten birkaç iş günü içerisinde gönderebiliriz.

TURK.FI - Tercüme ve Danışmanlık

TURK.FI Tercüme ve Danışmanlık Bürosu, tercüme sektöründe yaklaşık 10 yıldır hizmet vermekte olup 20 yılı aşkın deneyimi olan seçkin tercüman kadrosu ile kaliteli, güvenilir ve ekonomik tercüme ve çeviri hizmeti sunmaktadır.
 
Fince-Türkçe dil hizmetlerinde Finlandiya ve Türkiye’nin lider tercüme bürosu ve öncü ismi TURK.FI, en son teknolojiye sahip donanımları, yazılımları ve Proje Yönetimi sistemiyle uluslararası faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların güçlü bir çözüm ortağıdır.
 
TURK.FI Tercüme Bürosunun misyonu, dil hizmetlerini yüksek kalitede ve müşterilerinin özel ihtiyaçlarına odaklanmış biçimde sunmak ve müşterileri ile verimli ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturmaktır.
 
Tercüme, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerimizle tanışmanız için sizleri bekliyoruz.

 

Yazılı çeviri hizmetleri

​Finceden Türkçeye ve İngilizceye çeviriler

Türkçeden ve İngilizceden Finceye çeviriler

Ana dilde çeviri prensibi

Onaylı çevirilerimiz mahkemeler, resmi noterler ve konsolosluklar gibi tüm resmi kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir

Çevirisi yapılan belgelerinizin yasal geçerlilik kazanabilmesi için “kaşeli imzalı tercüme” halinde olması, yani yeminli tercüman tarafından kendi kaşe ve imzası ile onaylanmış olması gerekir.

Kaşeli imzalı tercüme, yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun olarak tercüme edilmiş ve bu tercüman tarafından imzalanarak kaşelenmiş olan bir tercümedir.

Yetkili (yeminli) tercüman tarafından onaylı (kaşeli ve imzalı) tercümenin kaynak belgenin aslından yapılması zorunludur.

Sözlü tercüme hizmetleri

Toplantı çevirmenliği, eşzamanlı ve ardıl çeviri hizmeti

•    personelinizin yurtdışı ve yabancı konuklarınızın yurtiçindeki seyahatleri için rehber çevirmenler de tahsis ediyoruz;
•    ihtiyaç halinde gerekli eşzamanlı çeviri araç-gerecini ve teknik donanımını da tahsis ediyoruz.

Sınırların ortadan kalktığı ve birbirine giderek daha çok bağlanan dünyada her meslek kesiminden uzmanlar ile ekonomi ve siyaset liderleri uluslararası düzlemde bir araya gelmektedir. Bu buluşmalarda eşzamanlı ve ardıl çeviri genellikle vazgeçilmezlerden biri olmaktadır. Bu nedenle uluslararası bir toplantı, sergi veya fuar planladığınızda veya yabancı iş ortaklarınızla önemli görüşmeler yapacağınız zaman; ekibimiz arzu ettiğiniz dilde hızlı ve karmaşık olmayan bir şekilde nitelikli eşzamanlı (simültane) ve ardıl (konferans) çevirmenleri hizmetinize sunar. Bunun yanı sıra çevirmenlerimizin verdiği güvenilir ve samimi hizmet görüşmelerinizin başarıyla sonuçlanmasının da bir garantisidir.

 

Yazılı çeviri ihtiyaçlarınızda önce bize danışın

Hukuk

Mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, noterler, şahıslar, firmalar, üniversiteler, enstitüler, kurumlar ve başkaca müşteriler için sözleşmeler, mahkeme kararları, şikâyet dilekçeleri, iddianameler, adli yardımlaşma talepleri, kanun metinleri, diplomalar ve her türlü hukuki metinleri çeviriyoruz.

Çevirileriniz istek üzerine tasdik edilmektedir ve yalnızca ana dilde, tecrübeli ve konuya hâkim çevirmenler tarafından çevrilmektedir.


Teknik

Güvenilir çeviri uzmanlarımız, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, biyologlar, teknik editörler ve tecrübeli teknik çevirmenlerdir. Bu kadro uzun yıllara dayalı çeviri deneyimiyle yalnızca ana dilde çeviri yapmaktadır. Dil ve alanları ile ilgili bilgilerini çevirmenlerimiz ilke olarak sürekli geliştirmektedirler ve bu bizim için bir gelenek olmuştur.

Bazı başlıca uzmanlık alanlarımız: Tesis ve makine imalatı, otomotiv, kimyasal, termik ve mekanik proses teknolojisi, ölçüm ve ayar teknolojisi, otomasyon, vakum teknolojisi, tıbbi cihazlar ve daha niceleri.


Ekonomi

Sözleşmelerden, ürünlerden ve sunumlardan tebliğlere, faaliyet raporlarına, patentlere ve günlük yazışmaların üsluba uygun yürütülmesine kadar ekonominin birbirinden çok farklı alanlarında size daima güvenilir ve hızlı çözümler sunuyoruz.

Başlıca uzmanlık alanlarımız:
•    İhale dokümanları
•    Muhasebe
•    Faaliyet raporları
•    Ticaret
•    Pazarlama
•    Turizm
•    Sözleşmeler
•    Reklâm ve tanıtım
•    Ekonomi-politika


Tıp

Çevirmenlerimiz tıbbi metinlerin çevirisinde zengin bir deneyime sahiptir. Kendilerini özel alanla ilgili sürekli olarak geliştirmeleri en yüksek çeviri kalitesinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda doktorlar ve bilim adamlarıyla yakın işbirliğine girilmektedir.

Çevirdiklerimiz:
•    Doktor raporları
•    Bilirkişi raporları
•    Prospektüsler
•    Bilimsel basın haberleri
•    Ürün özelliklerine ait tanıtım metinleri
•    Elektronik tıbbi cihazlar için servis kitapları
•    Muayene raporları
•    Elektrikli tıbbi cihazlar için kullanma kılavuzları

Çeviri destek hizmetleri

Redaksiyon Hizmetleri

Daha önce başkaları tarafından yapılmış çeviriniz uzman redaktör ve düzeltmenlerimizce redakte edilir. “Kontrol” veya “çeviri redaksiyonu” adıyla da bilinen redaksiyon (İngilizce: Proofreading; Almanca: Korrekturlesen; Korrektorat) çalışmalarında dil ve gramer kontrolü yapılır, yanlış sözcükler ve yazım hataları düzeltilir ve cümle yapısının eserin bütünlüğüne olan uyumu ve bilimsel tutarlılığı kontrol edilir. Redaksiyon hizmetlerimiz genelde üçe ayrılır:


Çevirinin teknik kontrolü
Çevirinin teknik kontrolden geçirilmesinin amacı, kaynak metnin anlamının doğru çevrilmiş olup olmadığını incelemektir. Redaktör veya düzeltmen çevirinin teknik kontrolünü yaparken, çeviride kullanılmış terminolojinin doğruluğuna ve çeviri metninin anlatım tarzına bakmaz. Çeviri metnindeki deyim ve dilbilim yanlışları olduğu gibi kalır. Teknik kontrol sırasında yalnızca çevirideki anlam bozukluklarına müdahale edilir.

Çevirinin teknik redaksiyonu
Çevirinin teknik redaksiyonu, ilgili meslek alanına özgü terminolojinin ehli olan bir uzman tarafından yapılır. Bu redaksiyonu yapan teknik redaktör veya düzeltmen, gerek anlam bozukluklarını gerekse de terminolojik düzenliliği ve bütünlüğü denetler. 

Çeviri üzerinde edebi redaksiyon
Çevirinin hedef dilinin kendi ana dili olduğu bir redaktör veya düzeltmen tarafından yapılan bu redaksiyon işi, çeviri metninin yazım, dilbilim ve üslup bakımından kontrolünü içerir. Eğer çevirmen tarafından kaynak metnin anlamı çeviride tahrif edilmiş veya özel terminolojinin kullanımında hatalar yapılmışsa, redaktör bu konuda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

 

Web Sitesi Çeviri Hizmetlerimiz
 
Web sitenizin dilediğiniz dillere tercümesi, faaliyet alanınızda bilgi birikimine sahip uzman çevirmenler tarafından gerçekleştirilir ve daha sonra alanında uzman editörler/redaktörler tarafından kontrol edilir.
 
Yerelleştirme (Lokalizasyon)
Olağan Tercümenin Bir Adım Ötesi
 
Yerelleştirme, geleneksel tercümenin bir adım ötesine gidilerek, verilmek istenilen mesajın kültürel farklılıklar göz önüne alınarak, görüntü ve kodlama gibi teknik detaylarda hiçbir değişiklik olmadan yeni bir kültüre uyumlu hale getirilmesini ve bu sırada mesajın etkisini korumasını içerir.
 
Web sitenizin dilediğiniz yabancı dil veya dillere tercümesinin/yerelleştirilmesinin en etkileyici ve en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Sık karşılaşılan yazılı çeviri gereksinimleri

Refakat Tercümanlığı

Eğer Finlandiya’da ticari görüşmeniz varsa ve  Finceye yeteri kadar vâkıf değilseniz ve bu ülkeyi yeteri kadar tanımıyorsanız nitelikli bir tercümana ihtiyacınız olacaktır. Ticari görüşmelerinizde memnuniyetle size refakat ederiz ve seyahatinizin planlamasında da yardımcı olabiliriz.


Resmi Çeviri Onayları

Yazıhanemizin yetkili resmi tercümanları, Finceden Türkçeye, Türkçeden Finceye, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizce dil çiftlerinde yılın her günü hizmet vermektedir. Tercüme edilecek belgelerin resmi mercilere, mahkemelere ve diğer devlet dairelerine ibraz edilmesi gerektiğinde, bu çevirilerin yetkili/yeminli tercümanlar tarafından yapılmış olduğunun tasdiklenmesi gerekmektedir. Bu kapsama genel olarak mahkeme kararları ve hükümleri, vekâletnameler, ikâmet belgeleri, ticaret sicili kayıtları,vergi dairelerinden alınan belgeler, şirket sözleşmeler, doğum, ölüm ve evlenme ilmühaberlerini kapsayan nüfus kayıt örnekleri, vasiyetnameler, boşanma kararları, şoför ehliyetleri, bonservisler, her türlü okul ve üniversite diplomaları girer.

Bir resmi tercümenin noter veya konsolosluk onayı gerekli olduğunda, bunların tasdiklerini yazıhanemizin çok yakınında bulunan Helsinki/Uusimaa Bölge Kaymakamlığı’nda veya T.C. Helsinki Büyükelçiliği’nin konsolosluk şubesinde yaptırdıktan sonra taahhütlü postayla size teslim edebiliriz. 


24 saat acil servis

Acilen bir tercümana ihtiyacınız olduğunda veya acilen bir belgenizin resmi tasdikli tercümesi gerektiğinde bize 050 3119 112 numaralı telefondan haftanın 7 günü 24 saat ulaşabilirsiniz.


Çok Dilli Masaüstü Yayıncılık Hizmetlerimiz
 
Matbu ürünlerin basıma hazır çevirisini yapmaktayız. Broşür, el ilanı, ürün kataloğu, el kitapçıkları gibi profesyonelce tasarlanmış belgelerinizi sadece çevirmekle kalmayıp, basıma hazır dijital dosya (yabancı dildeki yazı karakterleriyle) şeklinde dilediğiniz her formatta teslim ediyoruz. Çalışmalarımızda sadece çevirilerin mevcut tasarıma uygun olarak yerleştirilmesi ile yetinmiyoruz. Tipografi, imla, kültürel özellikli grafik tasarımlar, metindeki yazı karakterleri arasındaki mesafe (özellikle resim dosyalarındaki metinlerde) ve benzeri hususlar, tasarım optimizasyonunda en küçük ayrıntısına kadar özen gösterdiğimiz faktörlerdir.
 
Avantajlarınız

  • Ayrıntılı danışmanlık
  • Tüm dosya formatlarında basıma hazır çevirilerin yapılması
  • Çevirmen, masaüstü yayıncılık uzmanı ile yazılım uzmanı arasında profesyonel işbirliği
  • Basıma hazır teslimat

Bazı pratik bilgiler

İşlemlerinizi hızlandırmak açısından belgelerinizi en kısa zamanda tarayarak (tercihen PDF formatında) info@turk.fi adresimize e-posta aracılığıyla gönderebilirsiniz. 

Orijinal belgenizi önden getirmemişseniz, belgenizin aslını en geç resmi çeviri belgesini teslim alırken göstermeniz gerekmektedir.

Hazır edilen işlerinizi yazıhanemizden alamayacaksanız, belgelerinizin asıllarını bize postayla gönderebilirsiniz (şayet söz konusu olan belgenin tekrardan alınması zor, pahalı ve hatta bazı özel durumlarda imkansız ise, taahhütlü posta tercih etmeniz tavsiye olunur).

Teslimat süresi, iş yoğunluğumuza bağlı olarak genellikle 2-3 iş günüdür. Çeviriniz hazır olduğunda size haber verilecektir, hafta içi saat 08:00-16:00 arasında açık olan yazıhanemize gelip işinizi teslim alabilirsiniz.

Hazırlanan işinizi yazıhanemizden şahsen teslim alamamanız durumunda, resmi çeviri belgelerinizi size posta yoluyla ulaştırabiliriz (bu durumda posta ve teslimat ücretleri eklenmek durumundadır)

Hizmette kalite, güvence ve hesaplılık

Çeviri hizmetlerimizi tamamen EN 15038 uyarınca yerine getirmekteyiz. Bunun pratikteki anlamı, TURK.FI çalışmalarının, “dört göz prensibi” uyarınca her çeviri bittikten sonra tekrar bir redakteye tabii tutulmasıdır. Çevirmenlerimiz sadece kendi ana lisanlarında ve uzmanlık alanlarında çeviri yapmaktadır. Çevirilerinin söz verilen tarihte teslim edilmesi, bizim için üzerinde tartışılacak bir konu veya ek bir hizmet değil, standart uygulamadır. 

TURK.FI her zaman müşterilerinin maliyetlerini mümkün olduğu kadar düşük tutmak için çaba harcar. Buna rağmen çeviri piyasasında mutlaka bizden daha ucuz fiyat teklifi veren tercümanlar bulabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman şunu unutmayınız: Bilhassa resmi çeviri işlerinizde, karşınızda sürekli muhatabını bulabileceğiniz, resmi belgelerinizi gizlilik prensipleri dahilinde muhafaza eden, yasal yükümlülüklerini ve vergi mükellefiyetlerini harfiyen yerine getiren bir yazıhaneden hizmet almanın güvenini ön planda tutmanızda fayda olduğunu düşünüyoruz.